avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg
DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐTCĐ


Đăng ký chọn số điện thoại cố định đẹp VNPT Hà Nội

 Đăng ký chọn số điện thoại cố định đẹp VNPT Hà Nội

Liên Hệ Lắp đặt Điện thoại cố định số đẹp: 091.699.5659 gặp Ms Diệu

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ điện thoại cố định và muốn chọn số đẹp, dễ nhớ thì tham khảo bảng mục sau:

1  Phân loại số chọn:

  •  Số chọn gồm 05 loại, cụ thể như sau:

Phân loại

Loại số

Ví dụ

 

Loại 1

 

 

Từ 5 ¸ 7 số cuối giống nhau

3 5555555;

3x 555555; 3xx 55555

Loại 2

4 số cuối giống nhau gồm các số 6,8,9

3xxx 6666;

3xxx 8888; 3xxx 9999

Lặp trùng 2 cặp 3 số cuối; 3 cặp 2 số cuối chỉ gồm các số 6 và 8

3x 666 888;

3x 68 68 68; 3x 86 86 86

2 cặp 4 số cuối giống nhau

3333 5555; 3579 3579

4 cặp 2 số cuối giống nhau

33 44 55 88; 39 39 39 39

Loại 3

4 số cuối giống nhau không gồm các số 6,8,9

3xxx 3333; 3xxx 5555

3xxx 7777

2 cặp 3 số cuối giống nhau

3x 666 444; 3x 456 456

3 cặp 2 số cuối giống nhau

3x 55 66 99; 3x 25 25 25

Loại 4

2 cặp 2 số cuối giống nhau

3xxx 22 33; 3xxx 23 23

4 ¸ 6 số cuối tiến đều

3xxx 6789;

3xx 56789; 3x 456789

Loại 5

3 số cuối giống nhau

3xxxx 999; 3xxxx 888

3 cặp tiến đều

3x 21 31 41; 3x 25 26 27

 

2. Phí đăng ký sử dụng số chọn:

- Cước đấu nối hòa mạng: thu theo quy định hiện hành.

- Cước phí dịch vụ chọn số: 1500.000 VNĐ/số máy (trước VAT).

 

3. Mức cước cam kết tối thiểu  và thời gian cam kết sử dụng đối

   với 01 điện thoại cố định số đặc biệt: (đã có VAT)

 

Phân loại

Mức cước cam kết tối thiểu

(VNĐ/tháng-

 Đã có VAT)

Thời gian cam kết

 sử dụng liên tục

(tháng)

Loại 1

1 500 000

24

Loại 2

1 000 000

18

Loại 3

400 000

12

Loại 4

300 000

12

Loại 5

200 000

12


ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH SỐ LẶP 2, SỐ TAXI ĐẸP TẠI HÀ NỘI

KHO SỐ CỐ ĐỊNH TAXI, CỐ ĐỊNH LẶP 2 ĐẸP ĐẦU HÀ NỘI

BẢNG SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH LẶP 2 TẠI HÀ NỘI
TT
Số máy
Loại số
Cước cam kết/tháng (vnđ)
Thời gian cam kết
Cước chọn số (vnđ)
1
33.23.23.23
Số lặp 2
0
Không
25.000.000
2
33.95.95.95
Số lặp 2
0
Không
25.000.000
3
3366.68.68
Số lặp 2
0
Không
2.900.000
4
33.99.97.97
Số lặp 2
300.000
Không
2.500.000
5
33.99.93.93
Số lặp 2
300.000
Không
2.500.000
6
33.55.58.58
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
7
33.55.58.58
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
8
3398.79.79
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
9
3399.29.29
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
10
33.55.59.59
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
11
3399.69.69
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
12
33881818
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
13
3355.52.52
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.900.000
14
36.55.58.58
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.800.000
15
3355.59.59
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.800.000
16
3388.82.82
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.600.000
17
3388.83.83
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.600.000
18
3599.59.59
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.600.000
19
33.97.79.79
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.500.000
20
3399.28.28
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.500.000
21
3399.56.56
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.500.000
22
36.55.52.52
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.500.000
23
33.99.90.90
Số lặp 2
300.000
12 Tháng
1.500.000

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH SỐ LẶP 3, SỐ TAXI ĐẸP TẠI HÀ NỘI

KHO SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH SỐ TAXI, CỐ ĐỊNH LẶP 3 ĐẸP HÀ NỘI

BẢNG SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH LẶP 3 ĐẸP TẠI HÀ NỘI
TT
Số máy
Loại số
Cước cam kết/tháng (vnđ)
Thời gian cam kết
Cước chọn số (vnđ)
1
39.555.666
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
8.000.000
2
33.555.999
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
8.000.000
3
33.555.666
Số lặp 3
0
Không
8.000.000
4
36.555.666
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
6.000.000
5
33555.333
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
5.000.000
6
33.555.222
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
4.000.000
7
33.922.922
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
8
38.393.393
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
9
33.800.800
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
10
32.242.242
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
11
32.636.636
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
12
32.535.535
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
13
32.262.262
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
14
35.800.800
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
15
37.656.656
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
16
36.522.522
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
17
38.828.828
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
18
38.826.826
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
19
39.616.616
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
20
39.656.656
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
21
39.515.515
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
22
36.526.526
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
23
37.636.636
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
24
32.121.121
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
25
32.161.161
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
26
35.558.558
Số lặp 3
400.000
6 Tháng
3.500.000
27
36.555.333
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
28
35.816.816
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
29
35.992.992
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
30
37.515.515
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
31
32.191.191
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
32
32.585.585
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
33
37.585.585
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
34
35.995.995
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
3.500.000
35
33.992.992
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
36
38.839.839
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
37
38.836.836
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
38
37.646.646
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
39
33.958.958
Số lặp 3
0
Không
2.900.000
40
33.232.232
Số lặp 3
400.000
Không
2.900.000
41
39.511.511
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
42
39.518.518
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
43
37.633.633
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
44
38.335.335
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
45
33.766.766
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
46
33.888.222
Số lặp 3
0
Không
2.900.000
47
33.555.111
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
48
33.252.252
Số lặp 3
400.000
Không
2.900.000
49
33.966.966
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000
50
38.812.812
Số lặp 3
400.000
12 Tháng
2.900.000

Đăng ký Lắp đặt điện thoại cố định , sang tên chuyển dịch

Lắp đặt điện thoại cố định số đẹp tại nhà

+ Điện thoại cố định là phương tiện thông tin không thể thiếu với bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào. trên điện thoại cố định khách hàng có thể gọi đi và nhận cuộc gọi đến, fax , truyền số liệu từ nội hạt, liên tỉnh, quốc tế, điện thoại di động, cước siêu rẻ, có thể gphép cước với máy điện thoại Gphone để không mất tiền thuê bao hàng tháng hoặc tham gia gói tích hợp (ghép chung hóa đơn với số di động Vinaphone trả sau) để được nhận ưu đãi 45% cước. VNPT hỗ trợ quý khách hàng làm hợp đồng và lắp đặt điện thoại cố định tại nhà. VNPT cung cấp bảng danh sách số cố định cho qúy khách lựa chọn số, quý khách có thể lấy máy điện thoại để bàn, máy cố định cầm tay hoặc tự trang bị máy. Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt vui lòng tham khảo bảng giá cước bên trên hoặc liên hệ với chúng tôi theo số Hotline 091.699.5659, 04.85 899 899

Thủ tục lắp đặt mới điện thoại cố định, sang tên chuyển dịch

+ Đối với cá nhân:
- Hộ khẩu đúng địa chỉ lắp đặt: bản photo
- CMND tỉnh: giấy tạm trú công chứng
+ Đối với doanh nghiệp:`
- Giấu công ty, Giấy phép kinh doanh photo công chứng + CMND 2 mặt của người đại diện
- Có thể sang tên tại nhà, tại cửa hàng hoặc tại các điểm bưu điện gần nhât(từ ngày 11 trong tháng trở đi)

Thời gian lắp đặt điện thoại cố định

+ Từ 3 - 7 ngày (trừ ngày nghỉ)
+ Hỗ trợ làm hợp đồng, sang tên điện thoại cố định tại nhà

HỖ TRỢ

HOTLINE ĐĂNG KÝ

Ms Dịu

0916.99.5659

Mr Dung

0916.393.868

Ms Diệu

024.39989.777

Mr Hưng

024.85.899.899

1
2
avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg avio-A27.jpg
LẮP ĐTCĐ CÁC PHƯỜNG